Accés amb certificat de firma digital
Accés amb usuari i paraula de pas

Si encara no té paraula de pas, introdueixi el seu NIF i premi aquí

Ha d'indicar el seu NIF

Aquest NIF no té una adreça de correu associada. Contacti amb l'administrador.

No s'ha pogut enviar la clau al correu. Contacti amb l'administrador.

Aquest NIF no està registrat.

S'ha produït un error. Intenteu-ho més tard. Disculpi les molèsties.

Contrasenya enviada correctament a

Per poder utilitzar Tecnovisat és necessari disposar d'una signatura digital

Les signatures digitals acceptades per Tecnovisat són:

- idCAT https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
- DNI electrònic http://www.dnielectronico.es/
- Firmaprofesional https://www.firmaprofesional.com/

El Visat a Internet és una eina que permet als col·legiats/ades evitar desplaçaments i guanyar en comoditat, ja que es poden imprimir des de qualsevol ordinador tots els visats i RVD generats a través d'aquest sistema.
- http://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/visats/index.html.

També es gestionen els Informes d'Idoneïtat Tècnica per obtenir una llicència d'obres a l'Ajuntament de Barcelona
- http://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/visats/projectes-obra-barcelona.html

  • Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 5 o Google Chrome
  • Adobe Reader 7.0 o superior
  • Eina de generació de pdf's
La velocitat d'enviament dels arxius i dades dels visats dependrà de l'ample de banda contractat pel col·legiat i del tamany dels arxius que s'estigui enviant.
Per comprovar el procés registrat a la nostra base de dades, introdueixi el Codi de Procés, i la clau de validació